ČJ – procvičovali jsme mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, poznávali všechny slovní druhy a ve slohu jsme pojmenovávali jednotlivé části osnovy vyprávění

v učebnici jsme došli na str. 69, v PS na str. 65, v Procvičování na str. 34/2, v Čítance do str. 85

M – procvičovali jsme písemné násobení trojciferných čísel/příští týden na známky/

v učebnici jsme skončili na str. 27, v PS na str. 16, v Početníku na str. 20.

Příští týden začneme dělení se zbytkem.

Od 6.4. do 10.4. přeji hezké Velikonoce a 11.4. se uvidíme na třídních schůzkách v 17 hodin ve třídě.