ČJ – opakovali jsme učivo 1. pololetí a začali vyjm. slova po S. V učebnici do str. 41 a v PS do str. 41. V procvičování jsme na str. 19 / 1. Čítanka do str. 57. Pololetní test si napíšeme 16.1. – zákl. sklad. dvojice, slovní druhy – ú, ů, měkké, tvrdé souhlásky, párové souhlásky, vyjm. slova b – p, porozumění textu.

M – opakovali jsme učivo v PS do str. 44, v učeb. do str. 66, dokončili jsme Početník 1. Připravovali jsme se na test 10.1. – rozvinutý zápis trojciferného čísla, porovnávání čísel do 1000, pamětné sčítání a odčítání do 1000, čas – minuty

12.1. ve čtvrtek jedeme do divadla Minor – Mia a velryba. Sraz ve třídě v 7, 40 h, s sebou batůžek, svačina.

Návrat okolo 13 hod. Po obědě proběhne 1 hodina – VV, konec ve 13, 50 h.

17.1. nabízím ještě pololetní konzultace od 16 hod., kdo by měl zájem, prosím , napište.