ČJ – opakovali jsme určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves. V učebnici jsme na str. 70, v PS na str. 67, Čítanka do str. 85

M – začali jsme dělení se zbytkem v rámci malé násobilky, v učebnici do str. 29, v PS do str. 18

V úterý máme ve třídě od 17 h třídní schůzku.

Ve středu 12.3. jedeme Mhd do divadla Minor na představení Demokracie, s sebou batůžek, svačina, návrat pozdější okolo 12 – 12,30 h.

V pátek 14.4. ve škole první 2 hodiny literární dílna s dětskou spisovatelkou.