ČJ – procvičovali jsme vyjmenovaná slova p B a L, v učeb. jsme skončili na str34, v PS na str.31 a v Procvičování na str. 8/2

V čítance jsme dočetli do str. 33

M – učili jsme se sčítání a odčítání s přechodem stovek – pamětné s postupným rozkladem na stovky , desítky a jednotky, v učeb. jsme skončili na str. 43, v PS na str. 28 a v Početníku na str. 25

V geometrii jsme na zvláštních papírech zkoušeli rýsovat kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou