ČJ – v tomto týdnu jsme se zaměřili na opakování skladby věty jednoduché a vzorce souvětí.

zkoušela jsem ústně rozbor věty jednoduché – zákl. sklad. dvojice a vzorce souvětí + slovní druhy.

V učebnici jsme dokončili str. 19 a v PS str. 15. V pondělí začneme opakovat význam slova – synonyma, antonyma,..

Ve slohu určujeme nadpis, osnovu vypravování, názvy jednotlivých částí a budeme v tom i příští týden pokračovat.

V literatuře určujeme liter. žánry – bajky,… a společně čteme – Děti Z Bullerbynu.

M – procvičovali jsme písemné + _ do 100 se zkouškami a zaokrouhlování na desítky, rýsovali a měřili úsečky

V učebnici jsme skončili na str. 28 a geo na str. 57 a v PS na str. 16 a geo na str. 39/1

Příští týden budeme ještě opakovat do 100 všechny početní způsoby, slovní úlohy, napíšeme minutovky na písemné +- a v geo si připomeneme jednotky délky – dm, cm a mm

Děkuji všem, kteří přispěli sběrem papíru do třídního fondu! Prosím o další kuchyňské role, kdo ještě nedonesl.

V pondělí začínáme bezplatnou akcí – Mít tak pejska – přednáška o výcviku psů, chovu aj. Takže 1. a 2. hodinu se neučíme. Ale prosím donést pomůcky na ČJ a PRV také bude.

Prosím opravy diktátů a minutovek