Stále jsme procvičovali Are you hot,…? Yes, I am. No, I am not. Už více dětí získalo jistotu při otázce a odpovědi a příště přidáme Are you a boy, girl, seven,..?

Doplnili jsme str. 20 a 21 a za dú mají děti na str. 21/ 2 dokreslit svůj obličej, jak se cítí – happy, sad,…

Také jsme vybarvili hru na str. 73 podle vzoru na str. 20/1 , příště si ji zahrajeme s kostkou podle čísel.