Začali jsme novou lekci Unit 2 – I am happy! v Pupils Book/PB/ na str. 15. Ukázali jsme si nová slovíčka na str. 89, která jsem dětem nakopírovala a mají za domácí úkol je nastříhat a zkusit říkat – I am happy. I am sad. I am tired. I am sick. I am angry. I am scared. Vložit nastříhané do desek a nosit do školy, budeme procvičovat – How are you feeling? …