Dokončili jsme s poslechem str. 56 a procvičovali This is my…These are my ….

Příště se budeme představovat – This is my brother. Nice to meet you!