Procvičovali jsme v Unit 6 – This is me! části těla a v PB jsme s poslechem doplnili str. 50 – 51.

Za dú je podle vzoru na str. 52/1 vybarvit a rozstříhat vzadu na str. 81 hru s monsters – příšerkami a procvičovat fráze –

I have got three heads, eight legs, two mouthes,…….a vložit hru do desek.