Dokončili jsme opakování 6. lekce, napsali jsme opakovací test a děti si oznámkovaný test vzaly domů ukázat.

Začali jsme novoz lekci Unit 7 My family a přidali si na papíře 8 nových slovíček me, aunt, uncle, cousin, parents, son, daughter, baby – mají za úkol doplnit libovolně obrázky a naučit vyslovovat. V PB book jsme s poslechem zopakovali stranu54 – 55.

V ABbook stále zkoušíme zpaměti celou abecedu a spelovat slova na známky podle diktátu .