Opakovali jsme při hře Memory školní potřeby – I ´ve got a ruler,..

Začali jsme barvy – Unit 4 – PB str. 30 – 31 i s novými slovíčky – chválím děti, které vybarvily a vystřihly /gold, silver,../

Procvičovali jsme – What´s your favourite colour? My favourite colour is………

Příští týden budu opět zkoušet ústně otázky a odpovědi 1 – 5 – děti to dostaly za úkol znovu potrénovat, komu se papírek

ztratil, tak jsem znovu rozdala nový. Nosíme ho v deskách s ostatními slovíčky.

Prosím ještě zkontrolovat, zda mají děti zapsaná a nakreslená slovíčka v našem malém slovníčku

z Alphabet Book do str. 20/ poslední slovíčko bylo – orange.