Opakovali jsme všechna slovíčka z PB, opakovali jsme otázky a odpovědi 1 – 9 /gramatiku / z papíru – What´s your name?…Příští týden si v pondělí 29.5. napíšeme End-of-year test 1 a budu pokračovat v ústním zkoušení otázek a odpovědí 1 – 9 a další týden 5.6. si napíšeme End-of-year 2.