Věnovali jsme se hlavně oslavě Velikonoc a anglickým velikonočním říkankám Baa, baa, black sheep a Higgledy, piggledy,..

Procvičovali jsme nová slovíčka zvířat z poslední lekce Unit 8 – Animals on the farm – rozdali jsme si papír s písničkou Old Mac Donald had a farm a s novou pohádkou – The best pizza, kde každý bude hrát nějaké zvířátko.

Nadále budeme obě dvě pohádky nacvičovat.