Zopakovali jsme učivo z Unit 8 a napsali si Test 8.

Příští hodinu si zahrajeme hru na konci PB na str. 70.

Dětem jsem rozdala papír se závěrečným ústním opakováním všech našich frází, které jsme během roku procvičovali a po škole v přírodě se děti mohou přihlásit na ústní překlad do angličtiny. Otázky 1 – 6 máme už založené v deskách z prvního pololetí a přidali jsme ještě otázky 7 – 9 ke druhému pololetí.