Dokončili jsme opakování Unit 4 – My favourite colours v PB na str. 37 a v pondělí 12.12. si napíšeme opakovací test.

Stále zkouším ve dvojicích – otázky a odpovědi 1 – 5 z papírku – hodně dětí se už zlepšilo ve výslovnosti.

Potom začneme novou lekci – Unit 5 – My clothes.

V AB jsme opakovali všechna slovíčka až do str. 27, kde měly děti dú 27/ 2.