Dokončili jsme Unit 3 – At school v PB na str. 29, opakovali jsme všechna slovíčka , This is my rubber. I´ve got a pencil case,..hráli jsme hru Memory a zpívali If I happy,…

DÚ – uklidit si v deskách a zkontrolovat všechna dosavadní slovíčka od začátku roku

Příští týden začneme barvy – Unit 4 – Colours.