Začali jsme novou lekci – Unit 4 – My favourite colours v PB str. 30 – 31.

Dú je na str. 91 naučit nová slovíčka – blue, brown, green, orange, red, pink, purple, yellow a rozstříhat slovíčka na str. 77 (už jsme ve škole vybarvovali podle str. 36).