Pokračovali jsme v Unit 5 – My clothes s poslechem na str. 41 a za dú mají děti nakreslit cv. 3- svoje oblíbené oblečení a procvičovat I have got white T shirt, yellow socks,….My sweatshirt is blue, my shoes are black,…..