ZDRAVÍ DRUHÁCI 🙂

Školní řád

https://www.zs-kolodeje.cz/wp-content/uploads/2021/06/SKOLNI-RAD-2021-distancni-vyuka.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA

odkaz Webex

https://zs-kolodeje.webex.com/zs-kolodeje-cs/j.php?MTID=m79bdba1a7e5f936be2cca4a7c6d8018a

Číslo schůzky: 121 231 4654

Rozvrh hodin platný od 1.9. 2021

Rozvrh hodin platný od 1.9. 2021 – obrázková verze

Škola v přírodě

Cena:

1. záloha: do 2. záloha: do

Platby uhradit: č. ú. 249 338 349/0800 – VARIABILNÍ SYMBOL UVÉST STEJNÝ JAKO U OBĚDŮ. Platbu lze také uhradit jednorázově do 14. 2. 2022

Organizace školního roku 2021/2022

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnich-skolach

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK + KONZULTACÍ

Den otevřených dveří –

UČIVO PRO NEMOCNÉ

  • PRACOVNÍ UČEBNICE MATEMATIKA I. díl: str.
  • PRACOVNÍ UČEBNICE PRVOUKA: str.
  • PÍSANKA:

UČIVO PRO NEMOCNÉ

  • PRACOVNÍ UČEBNICE MATEMATIKA I. díl:
  • PRACOVNÍ UČEBNICE PRVOUKA: str.
  • PÍSANKA: str.

Čtenářský list – odevzdat do – kniha dle vlastního výběru

KALENDÁŘ AKCÍ

ZÁŘÍ:

  • 14.9. – DIVADLO MINOR – Koukej, svět! – 100 Kč

ŘÍJEN:

LISTOPAD:

  • 3.11. – DIVADLO MINOR – Tramtárie – 160 Kč

PROSINEC:

  • 19.12. – DIVADLO HORNÍ POČERNICE – Kde se vzaly Vánoce (agentura Petra Kubce) – 60 Kč

LEDEN:

  • 12.1. – DIVADLO MINOR – Mia a velryba – 160 Kč

ÚNOR :

BŘEZEN:

DUBEN:

KVĚTEN:

ČERVEN