Učili jsme se : Český jazyk – zájmena neurčitá a záporná. V učebnici na str, 104/100 cv. 15, 16 kolekt.,

cv. 17 za DÚ. Prosím, stále opakovat všechny druhy probraných zájmen, naučit se je vyjmenovat a vědět, která to jsou.

Matematika – učebnice str. 9 cv. 10, 11 kolekt. do ŠS, cv. 9 – první 4 příklady za DÚ.