DOKONČILI JSME k 25.2.2021: 

  • Uč. s. 52 – naučíme se nová slovíčka, předložky
  • PS s. 42 (poslech viz níže)
  • Text: Our holiday starts- porozumění, práce s textem, myšl. mapa
  • Dnes nepřítomní žáci budou přednášet na známky básničku 79/3 následující hodinu 9.3.
  • DÚ do 26.2.: prezentace o známé osobnosti – věty odpovídající 5. ročníku – chybí mi ještě 10 prací…
  • Od 9.3. budou děti své opravené prezentace přednášet spolužákům.
  • Konverzace:  reading, dialogues, speaking games, thinking maps, Wheel of fortune
  • Děti, které v hodině chybí, dokončí práci v sešitech v co nejkratším termínu, abychom mohli plynule navázat. 

Fajn prázdniny přeje všem Olga Kyselová.