• provoz ŠD 6.30 – 17.30 hodin
 • prosíme rodiče, aby si do 12.00 hodin nevyzvedávali děti, jsou na obědě! Stejně tak od 13 do 14 30 probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, nebo můžeme být na vycházce.
 • dejte, prosím, svým dětem věci na převlečení (tepláky, apod.) pro odpolední činnost na hřišti.
 • čtečka a zvonek pro 1.  oddělení družiny je u vchodu do ŠD (z boku budovy) a pro 2.a 3. oddělení u hlavního vchodu do školy,
 • v případě silné naplněnosti ŠD mají přednost žáci nejnižších ročníku.
 • rodiče jsou povinni vyzvedávat si dítě včas ze ŠD. V mimořádných případech opoždění – informovat telefonicky vychovatelky ŠD. 
 • v případě opakovaných pozdních vyzvednutí dítěte ze školní družiny může ředitel školy docházku dítěte zrušit – viz. školní řád.
 • pokud musí vaše dítě odejít z družiny dřív než je uvedeno na zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka podepsaná rodiči.
 • ZÍSKALI JSTE DUÁLOVÝ ČIP, KTERÝ SLOUŽÍ KE VSTUPU DO AREÁLU. TÍMTO ČIPEM PAK KLIKNETE NA ČTEČKU U HLAVNÍHO VCHODU DO ŠKOLY ČI U VCHODU DO DRUŽINY. TOTO KLEPNUTÍ ČIPEM JE DŮLEŽITÉ, PROTOŽE SOFTWARE AUTOMATICKY UPOZORNÍ PANÍ VYCHOVATELKU NA VÁŠ PŘÍCHOD, ABY POSLALA DÍTĚ DO ŠATNY A PROGRAM AUTOMATICKY V TŘÍDNÍ KNIZE VAŠE DÍTĚ ODHLÁSÍ.

Platba za školní družinu

 • Cena – 400,- Kč / měsíc
 • Platbu za školní družinu („školné“) se vybírá během školní roku bezhotovostně převodem na účet školy 19-249 338 349/0800.
 • Pokyny, jak zařídit převody (číslo účtu, variabilní symbol, datum převodu, částku) dostanete písemně na začátku školního roku.

Školní vzdělávací program družiny