Obědy vydáváme mezi

11:15 – 13:25

Ceny obědů

strávníci 7 – 10 let21 Kč
strávníci 11 – 14 let23 Kč
dospělí strávníci26 Kč

ceny obědů jsou stanoveny podle Vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Počítá se věk, kterého strávník dosáhne v konkrétním školním roce od 1. 9. do 31. 8.

Placení

Stravné se vybírá během školního roku bezhotovostně převodem na účet školy:

7034 – 249 338 349 / 0800


pokyny, jak zařídit trvalé příkazy k platbě dostanete vždy písemně na začátku školního roku (číslo účtu, variabilní symbol, datum převodu, částku)

A tady veškeré dobroty vznikají