Obědy vydáváme mezi

11:15 – 13:25

Ceny obědů: strávníci 7 – 10 let          Kč 23,– (510,-)

                                strávníci 11 – 14 let        Kč 25,– (560,-)

                                dospělí strávníci              Kč 28,– (620,-)

Výběr ze dvou jídel: Druhé jídlo bude možné vybírat nejpozději tři pracovní dny předem. Poté jídlo nebude možné měnit. Jídlo bude možné volit přes internet nebo přímo v jídelně. Jídlo, které si objedná méně než 20 strávníků se vařit nebude. Strávníci dostanou druhou variantu z jídelního lístku.

Pokud bude stravování ukončeno (např. stěhování), musí být školní jídelna zákonným zástupcem informována PÍSEMNĚ! 

ceny obědů jsou stanoveny podle Vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Počítá se věk, kterého strávník dosáhne v konkrétním školním roce od 1. 9. do 31. 8.

Placení

Stravné se vybírá během školního roku bezhotovostně převodem na účet školy:

7034 – 249 338 349 / 0800


pokyny, jak zařídit trvalé příkazy k platbě dostanete vždy písemně na začátku školního roku (číslo účtu, variabilní symbol, datum převodu, částku)

A tady veškeré dobroty vznikají

PŘIHLÁŠKY

Výběr ze dvou jídel: Druhé jídlo bude možné vybírat nejpozději tři pracovní dny předem. Poté jídlo nebude možné měnit. Jídlo bude možné volit přes internet nebo přímo v jídelně. Jídlo, které si objedná méně než 20 strávníků se vařit nebude. Strávníci dostanou druhou variantu z jídelního lístku.

Odhlašování obědů:  Odhlašovat obědy můžete osobně u okénka ŠJ nebo telefonicky

na č.  281  971 085 den předem, nejpozději tentýž den ráno do 7.15 hodin. Další možností, jak odhlašovat, je po internetu den předem do 20.00 hodin. Přístupové kódy máte z loňského školního roku, novým vydáme. První den nepřítomnosti může být vydán oběd do přinesených nádob (v 11.15 hodin), ostatní dny si podle vyhlášky musíte odhlásit.

Naše jídelníčky najdete na portále www.jidelna.cz .

                                  zde oddělte

Základní škola a mateřská škola Koloděje, IČO 70908133

Přihláška ke stravování                          Třída_______________         

Jméno___________________________________Datum narození___________

Adresa bydliště____________________________________________________

Mé dítě bude chodit na obědy ode dne__________________________________

ve dnech________________________________

Č.účtu, ze kterého budeme platit stravné:_______________________________

Vyplněné vraťte zítra t.j. 2.9. třídní učitelce.                         

 Podpis rodičů___________________________________

   Základní škola a mateřská škola Koloděje, IČO 70908133

Přihláška ke stravování v MŠ

Jméno a příjmení dítěte_____________________________________________

Datum narození____________________

Adresa bydliště___________________________________________________

Č. účtu, ze kterého  budete platit stravné: ______________________________,

Vyplněné vraťte zítra tj. 2.9. paní učitelce.

                                                        Podpis rodičů_________________________

ODDĚLTE A PONECHTE SI

Školné se platí jako jednorázová měsíční částka, dokud je dítě v MŠ přihlášeno.

Školné neplatí dítě 1 rok před dosažením školního věku a dítě s odkladem školní docházky.

Stravné i školné se vybírá během školního roku bezhotovostně na náš účet.

Pokyny, jak zařídit převody (čísla účtů, variabilní symbol, datum převodu), dostanete písemně.

Naše jídelníčky najdete na portále www.jidelna.cz

Cena stravného a školného:

na celý den (přesnídávka + oběd + svačina) = Kč 36,- na den (záloha 800Kč na měsíc)

    + školné Kč 800,- za měsíc // děti 7leté platí Kč 39,– (záloha 860Kč na měsíc)

na dopoledne (přesnídávka + oběd) = Kč 28,- na den

    + školné  Kč 800,- za měsíc // děti 7leté platí Kč 31,–

Počítá se věk, kterého dítě dosáhne ve školním roce od 1.9.2021 do 31.8.2022.

Mgr. Zdeněk Dolanský                                                           Tereza Křivková          ředitel školy                                                                vedoucí školní jídel