Úvodní informace

Mateřská škola se nachází na okraji Koloděj, na klidném místě v blízkosti zeleně, náleží k základní škole, se kterou sdílí rozlehlou zahradu a hřiště. Budova mateřské školy, postavená v roce 2014, je moderní a nabízí dostatek prostor pro vzdělávání a hru dětí. Provozní doba školky je od 6:30 do 17:15 hodin.

Do školky lze přijímat 68 dětí, které se vzdělávají ve třech třídách. Třídy jsou vybaveny nábytkem, množstvím hraček a moderních pomůcek a dětem poskytují dostatek prostoru pro rušnější hry, ale i pro odpočinek. Učitelky využívají třídy ke skupinovým činnostem, i k individuální práci s dětmi. Ke každé třídě náleží samostatná šatna a sociální zařízení.

Dětem je poskytována plnohodnotná strava (plníme program Skutečně zdravá škola, http://www.skutecnezdravaskola.cz/). Samozřejmostí je dostatečný pitný režim (ve třídách i na zahradě jsou pítka). Respektujeme individuální potřebu odpoledního odpočinku dětí.

Mateřskou školu navštěvují děti od 2 do 7 let, třídy jsou heterogenní (věkově smíšené). Usilujeme o otevřenější spolupráci s rodiči (podařilo se nám získat značku Rodiče vítáni, http://www.rodicevitani.cz/). Ideální umístění školky na okraji Prahy, v malé městské části, nám umožňuje udržovat rodinnou atmosféru. Prohlédněte si naši školku při virtuální prohlídce: http://www.virtualni-skoly.cz/skola/247-ms-kolodeje

Zápis do MŠ 2021 – 3. – 7. května 2021

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2021/2022

V letošním roce bude zápis do MŠ nově přes aplikaci Zápis do MŠ, tuto možnost přihlašování dětí k docházce do mateřské školy preferujeme. Aplikace bude přístupná veřejnosti od začátku dubna, stále se ještě pracuje na její konečné verzi. Vyčkejte, máte se na co těšit!

https://zapisdoms-praha.praha.eu/

Školní vzdělávací program MŠ

Školní řád MŠ

Omluvný list pro předškoláky

Pověření k vyzvedávání dítěte

Organizace školního roku 2021/22

Organizace školního roku 2021/2022
Zahájení školního roku1. 9. 2021
Podzimní prázdniny27. a 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Pololetní prázdniny4. 2. 2022
Jarní prázdniny14. 3. – 20. 3. 2022
Velikonoční prázdniny14. 4. 2022
Ukončení školního roku30. 6. 2022
Hlavní prázdniny1. 7. – 31. 8. 2022

Jak omluvit absenci dítěte

Nepřítomnost dítěte můžete nahlásit paní učitelce ve třídě. V případě náhlého onemocnění využijte mobilní telefon (+420 739 095 355, mobilní telefon do zelené třídy +420 601 343 866). Dítě je nutné omluvit do 7:30 hodin v den, kdy do školky nepřijde (v případě pozdější omluvy již nelze odhlásit svačina a oběd).