se blíží konec školního roku. Všechno, co jsme probírali, ať už on-line nebo tváří v tvář. Z českého jazyka opakujeme a opakujeme. Hlavně koncovky podst. jmen a příčestí. Krásně jsme vpluli do přímé řeči a vět uvozovacích. Z matematiky opakujeme cokoliv, hlavně desetinná čísla, zlomky a vrhli jsme se na aritmetické průměry a převody jednotek. Přírodověda je o člověku, jeho kostech, svalech, dýchání, trávení, vylučování, rozmnožování, růstu a vývoje. Vlastivěda – všechno co víme a kde jsme byli v naší krásné zemi.