Český jazyk – opakování zájmen: ukazovacích a tázacích. V učebnici na st. 101/98 cv. 7, str. 103/99 cv. 11. K opakování jsme přidali ZÁJMENA VZTAŽNÁ – str. 103/99 cv. 13, 14. Od věty…To je ten… do konce cvičení za DÚ.

Matematika – Dělení dvojciferným dělitelem. Učebnice str. 8 cv. 7, str. 9, cv. 8. poslední 2 příklady za DÚ – vyluštit tajenku.