Klubíčko pohádek pokračovalo i tento týden. děti si zahrály divadlo „O řepě“, „Budka v poli“, hádaly pohádkové postavy, skládaly tematické puzzle, kreslily obrázky. Jedno dopoledne jsme věnovali pohádce „O třech prasátkách“, kdy děti vyprávěly a skládaly příběh, přiřazovaly obrázky podle posloupnosti, třídily postavy ap…. Také jsme si zahráli na pekaře a připravili perníčky na nedělní dílničky. Děti nacvičovaly písně i básničku k rozsvícení stromu. A protože nám napadl první sníh, užívali jsme si radovánek na kopci.

Přejeme krásný víkend .