I tento týden jsme měli ve třídě pohádkovou atmosféru. Seznamovali jsme se s novými pohádkami, děti kreslily a vyráběly pohádkové postavy, plnily úkoly ve skupinkách, ale i samostatně, někteří odvážlivci dětem „četli“ pohádku z malovaného čtení „O smutném tygrovi“, jiní zase vyprávěli pohádky o vlkovi aj. Nechyběly ani pohybové činnosti jako hry, cvičení a relaxace. Děti se naučily novou „Čertovskou“ básničku a trénují koledy na Vánoční dílničky. Samozřejmě nesměl chybět pobyt na čerstvém vzduchu – občas jsme se proháněli na školní zahradě nebo vyrazili na procházku po okolí.

https://photos.app.goo.gl/4f1quaPwFGeSxHJKA