a my jsme si zopakovali v ČEŠTINĚ číslovky řadové a určité. Str. 116/112 cv. 9a)8a).

Matematika – Opakování desetinných zlomků. Pracovní sešit str.8 cv. 1,2,3 kolektivně.Cvičení 4 za DÚ.

Vlastivěda – vysvětlení práce s mapami.