Lesní tajemství….co se skrývá v lese, jaká tajemství v něm objevíme? To vše nás tento týden čekalo! Děti se seznamovaly s významem živé přírody, s rostlinami a živočichy žijícími v lese, rozpoznávaly listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody, které si mohly na vlastní oči prohlédnout při procházce do kolodějského lesa, kde také rozvíjely tvořivé dovednosti při stavění domečků pro skřítky. Četli jsme si spoustu pohádek s touto tematikou, navštívilo nás divadlo Koloběžka s představením „ O Červené Karkulce “.  Nezapomínali jsme se pohybovat při cvičení a hrách, dokonce jsme se naučili novou pohybovou hru „ Na medvěda “. Předškoláčci pravidelně plnily úkoly na procvičení grafomotoriky, zrakového vnímání apod. Nezahálely ani ostatní děti, na které také čekalo spoustu tvoření, kreslení a úkolů jak ve skupinkách , tak i jednotlivě.

https://photos.app.goo.gl/y31YrNhX4JpmRCzv7