V úterý 3. 10. 2023 proběhne školní kolo logické olympiády pořádané Mensou Česko. V případě, že máte zájem, aby se vaše dítě zúčastnilo, je nutné ho zaregistrovat na www.logickaolympiada.cz nejpozději do 30. 9. 2023 (i v případě, že se žáci zúčastnili v minulém školním roce, je nutná opětovná registrace). 

Rodiče poprosíme i o souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže. Do registračního formuláře je nutno zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů pak bude zaslaná prosba o souhlas rodičů s použitím osobních dat dětí, který udělí kliknutím na linku v emailu. Bez tohoto souhlasu se dítě nemůže zúčastnit soutěže.

Třídní učitelky budou do 27. 9. 2023 vybírat od žáků přihlašovací údaje na olympiádu, aby bylo možné soutěžící v den konání přihlásit do systému. 

Těšíme se na hojnou účast!