Tématem tohoto týdne bylo vše, co je spojené s hudbou. Děti se seznamovaly s tím, k čemu slouží noty, co je to houslový klíč, poznávaly různé hudební nástroje, či plnily nejrůznější aktivity na toto téma ( puzzle houslového klíče, překreslování barevných not podle vzoru, hledání stejných not a tvoření dvojic, či skládání názvů hudebních nástrojů z písmenek dle vzoru), ze čtvrtky si vyráběly kytaru a plnily úkoly z včelkou. Především však zpívaly různé písničky a zpěv doprovázely hrou na tělo a na rozličné hudební nástroje.

https://photos.app.goo.gl/RmMq4rFhEEpndqNM6