Březen je měsíc knih a tak i děti se blíže seznamovaly s knihami. Povídali jsme si, že si jich musíme vážit, starat se o ně, správně s nimi zacházet, s jakými druhy knih se můžeme setkat. Děti, které měly možnost, si do školky přinesly oblíbenou knihu, kterou všem představily, ukázaly obrázky a povyprávěly, o čem je. Navštívili jsme místní knihovnu, kde dětem paní knihovnice připravila na ukázku několik dětských knih, encyklopedií a komiksů a na závěr přečetla pohádku. Děti jí na oplátku nakreslily krásné obrázky. Příběhy a pohádky jsme nejen četly, ale také jsme si na nějaké zahráli a shlédly na divadelním představení.

Cvičení a pohybové hry jsme nezanedbávali a i předškoláci poctivě každý den plnily úkoly, při kterých si rozvíjeli grafomotoriku, logické myšlení a další oblasti.

A přesto, že počasí stále není pohádkové a moc nám nepřeje, chodili jsme se každý den ven proběhnout a pohrát si.

https://photos.app.goo.gl/kzJTAQbujRXTJPrRA