Během toho týdne měly děti možnost se seznámit se starým lidovým zvykem a tradicemi. Připomněli jsme si MASOPUST a děti se seznámily s typickými masopustními postavami. Celý týden jsme prožívali radost a veselí. Ve středu se ve školce konal karneval. Sešla se zde velká spousta nádherných masek, děti soutěžily, tančily a hrály hry. Celá akce byla velmi vydařená a děti si karnevalové dopoledne moc užily. Kromě drobných odměn si domů odnesly spousty zážitků. Děkujeme rodičům za spolupráci při přípravě karnevalových masek i to, že všechny děti přišly v maskách, což napomohlo k vytvoření radostné atmosféry celého dopoledne. Opět jsme také tvořily obrázky, cvičili, četli pohádky a naučili se masopustní básničku a když počasí dovolilo, nechyběly ani procházky a skotačení na zahradě či v parku.

Přejeme všem krásný víkend.