• Někteří z Vás již využíváte možnost on-line výuky při nemoci svého dítěte. Je však nutné stanovit jasná pravidla, pro využití Webexu:
  • při nemoci se eviduje absence zameškaných hodin, na tom využití on-line připojení nic nezmění, ale
  • rodiče mohou požádat do 7.30 vyučujícího, který vyučuje 1. hodinu v dané třídě, o připojení k Webexu, aby jejich nemocné dítě mohlo alespoň sledovat dění ve třídě
  • pokud rodiče zažádají o připojení, budou děti připojeny po celou dobu výuky, kromě výchov (VV, PV, TV, HV) a podmínkou je, že budou mít puštěny kamery a budou vidět
  • v případě, že bude žák on-line připojen, bude plnit veškeré úkoly a povinnosti, jakoby byl přítomen ve škole. Tak na něj bude pohlíženo i po návratu do školy.