6. dubna – venku je bílo jako na obrázcích Josefa lady. Český jazyk – opakování číslovek v učebnici na str.

119/115 cv. 2a), 3, 4, 5.

Matematika – desetinná čísla. Nejprve kontrola DÚ, vysvětlení, kdo nerozuměl. Procvičování v PS na str. 10, cv. 1, 2, 3, 4, 5. Cvičení 6 je za DÚ.