REŽIM DNE

6:30 – 8:15 Příchod do školky, volné hry, individuální práce s učitelkou 

8:15 – 8:50 Komunikativní kruh, ranní cvičení 

8:50 – 9:15 Osobní hygiena, svačina 

9:10 – 9:40 Řízené činnosti zaměřené na jednotlivé oblasti vzdělávání

9:45 – 11:45 Pobyt venku – volné hry, řízené činnosti, tematické vycházky  

11:45 – 12:45 Oběd, osobní hygiena

12:45 – 14:30 Odpočinek dětí, klidový režim, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:30 – 14:45 Osobní hygiena, svačina

14:45 – 17:15 Odpolední činnosti řízené učitelkou, volné hry, pobyt na zahradě

Děti se od 16:00 hodin spojují do jedné třídy (žluté nebo oranžové), informace o tom, kde se děti nachází, naleznete na cedulích na vchodových dveřích.

                                                                                                                                                                        

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Naše třída je heterogenní – věkově smíšená.

Do třídy v letošní školním roce 2023/2024 chodí 24 dětí – 9 děvčat a 15 chlapců ve věku 3 – 5 let.

O výuku a potřebnou péči se starají paní učitelky Petra Tomková a Martina Kovářová.

Třída je vybavena novým, kvalitním nábytkem, moderními hračkami a pomůckami rozvíjející děti ve všech oblastech.