Pro život, ne pro školu se učíme.

Dobrý den,
ráda bych pozvala Vaše rodiče a děti na odpolední program Bedýnka příběhů z Kazachstánu.Konečně můžeme realizovat prezenčně a program proběhne v sobotu 12. června od 14:00 do 15:30 na zahradě Masarykovy ZŠ v Újezdě.Akce je zdarma a součástí programu je ochutnávka kazašských pokrmů.
Bedýnky příběhů jsou naším dlouhodobým projektem, který realizujeme zejména v rámci multikulturní výchovy.Pokud Vás zaujaly, více informací naleznete zde:https://inbaze.cz/multikulturni-vzdelavaci-programy-pro-ms-a-1-stupen-zs/

Vážení rodiče, prosím o vyplnění dotazníku

Vážení rodiče a vážení studenti 5. ročníku,

od pondělka, 24. května začínáme rozvrhem, kterým jsme začínali tento školní rok 2020/2021. Prosím, zapište si nebo si zapamatujte (hlavně děti):

<Pondělí> /AJ /ČJ / MA / VL/ ČJ/ ČJ/

< Úterý> /AJ /MA /TV /ČJ / oběd /VV / PČ/

< STŘEDA > /AJ/ ČJ /PŘ /TV /HV/

< ČTVRTEK > / ČJ /MA /VL /MA /INF/

< PÁTEK > /AJ /ČJ /MA /ČJ/

ANGLIČTINA a HV k 18.6.2021: 

  • Uč. s. 72 celá stále opakujeme present simple X present continuous, past simple, spelling
  • PS s. 62-63 něco písemně, něco ústně
  • Přehled mluvnice PS s. 78-79… trénujeme stále kap. 6.4.
  • Minulý čas prostý u pravidelných sloves (I listened, I watched,…) a u nepravidelných sloves (I had, I went, I rode…) – konverzace
  • HV středa 5. hodinu – AJ konverzace, dramatizace příběhu, poslech českých i zahraničních písní, rytmizace, hudebně pohybové hry (bez zpěvu)
  • Pěkné dny přeje všem Olga Kyselová.

Vážení rodiče, posílám Vám odkaz na výuku on-line platforma WEBEX:

https://zs-kolodeje.webex.com/zs-kolodeje/j.php?MTID=m86fd7f4d8cc26cb23fa5accf24fe15c8

Číslo schůzky :121 714 3741