Stručné info k 19.5.2022

 • Poděkování rodičům za milou spolupráci.
 • Odpolední vyučování je odvoláno ředitelem školy obě úterý 24.5. i 31.5., končíme 11:35/příjezdem ze ŠvP. Před odjezdem na ŠvP v úterý 24.5. mohou být děti rodiči omluveny, nebudeme se učit.
 • Výskyt vší ve škole – prosím o pravidelnou kontrolu hlav.
 • Děkuji za úpravu fotek paní Obůrkové a za tisk a materiál paní Hlavové. Tablo, jehož podobu si děti odhlasovaly (jsou to „konzervy“, žádný odvaz… 😉) , doneseme do kolodějského obchodu asi v pondělí 23.5.
 • Děkuji také za grafické návrhy, zajišťování objednávek „dárku“ a tisku paní Veškrnové, Zdeňce Veškrnové a panu Augustovi, snad to dobře dopadne…
 • 14.6. výlet – detaily zveřejněny jen pro rodiče, cena cca 400-480 Kč s obědem (dle počasí program v suchu navíc). Děkuji panu Augustovi za iniciativu a nápady.
 • 23.6. besídka pro rodiče s event. přespáním ve škole, prosba o občerstvení (večeře, snídaně)
 • 30.6. závěrečné slavnostní předání vysvědčení a rozloučení mimo školu v čase cca 9-11

Webex (on-line výuka)

Číslo schůzky: 2734 592 1751

Škola v přírodě: Hrachov 24.5. – 31.5.2022, cena 4300,- Kč, RS Hrachov

 • potvrzení od lékaře a kopii kartičky pojišťovny vyberu v týdnu 16.-20.5. 
 • bezinfekčnost vyberu 23.5./24.5.(ráno) s tímto datem
 • sraz 14:20, přistavení autobusů 24.5. ve 14:30, odjezd v 15:00
 • návrat 31.5. v cca 11:45-12:15
 • platnost lékařského potvrzení nesmí vypršet v době pobytu (tj. platí min. do 1.6.2022)

DOKONČILI JSME K 20.5.2022

ČJ + INF

V češtině, máme díky tomu, že jsme museli stihnout látku do přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia, hotovo. Úspěšně proběhla i třičtvrtěletní práce. Do konce školního roku bude ještě každý žák vyzkoušen ústně. Zkouška bude mít tři části. V první části si může žák připravit libovolnou tématiku z probrané látky a zpaměti ji odříkat. Poté bude následovat volba tématu (jako u maturit) a třetí závěrečná část bude otázka od učitele. Vznikne tak výsledná známka o váze 3.

V informatice jsme začali MODUL 2 – tečky a čárky.

MAT

 • Učivo aritmetiky probráno, opakujeme. Zaměření jsme teď na GEOMETRII – viz níže.
 • Uč. s. 38-41 , s. 42/cv. 4 a 6 do Merkura
 • PS s. 28-29 vše, opravy pololetní práce píšeme do PS
 • Početník s. 32 celá
 • GEO: uč. s. 58-61 obvod a obsah složitějších obrazců, slovní úlohy
 • DÚ na 20.5. 59/2, 60/1,2 nedoneslo 8 dětí 🙁
 • PS s. 37 celá, s. 38/ cv. 1

AJ

 • PB s. 118-119 čtení s porozuměním
 • WB s. 100-101 vše zkontrolováno
 • Neznámá slovíčka si děti automaticky zapisují do slovníčku.
 • Slovníček

 • Kostra, svaly, dýchací soustava, srdce, krev, trávicí a vylučovací soustava, zuby – uč. str.57, PS s. 33

VL

 • viz aktuality

Kalendář akcí

KVĚTEN

 • 10.5. Ekoprogram Hmyz (80 Kč)
 • 11.5. Divadlo Minor : Lipany (160 Kč)
 • 12.5. Divadlo v přírodě Dalskabáty (50 Kč)
 • 18.5. Foto tříd
 • 19.5. Divadlo v přírodě Ať žijí duchové (50 Kč)
 • 24.5. – 31.5. Škola v přírodě Hrachov

ČERVEN

 • 1.6. Otevírání hřiště v Kolodějích
 • 10.6. Farma Netluky
 • 14.6. Třídní výlet
 • 23.6. Besídka pro rodiče páťáků, možná i přespání ve škole???
 • 30.6. Vysvědčení a rozloučení mimo školu 9-11

Fotogalerie 😂

Odkazy na nová fotoalba jsem Vám poslala 1.4.2022 do Školy online. OK

Školní prázdniny

Třídní fond k 3.5.2022

Většina dětí má na svém účtu 111Vyúčtování třídního fondu je možné vidět na vyžádání nebo na třídních schůzkách. Celková částka ve fondu: 3550 Kč. Ve sběru papíru jsme již našetřili 8080 (tj. 351 Kč na žáka).