Matematika – závěrečná písemná práce.

Český jazyk – souvětí, spojky mezi větami. Opakování, procvičování v daném, vyhledaném textu.

Připomínka vyhlazení obce Lidice – film Atentát.