.Geometrie- opakování osy úhlu – rýsování do sešitu. Osově souměrné útvary – učeb. str. 46 cv. 5, 6. Pravidelné obrazce – uč. str. 47 cv. 1, 2, 3 ústně. Pracovní sešit str. 1, 2, 3, 4, 5 .

Český jazyk – opakování zájmen, kontrola DÚ. Ps str. 55 celá.

Přírodověda – Mírný pás str. 39, 40. Přístí hodinu zkouším: pás tropický, subtropicky a mírný.