Český jazyk – sloh : vysvětlení a vyplňování jednotlivých poštovních poukázek na základě skutečné faktury. FG, OSV.

Matematika – tvoříme slovní úlohy na základě daných údajů – uč. str. 32, tvoření otázek, vyhledávání údajů k výpočtům. OSV, FG, VDO.

Český jazyk – opakování probrané látky.