Budeme opakovat vstupní lekci Welcome – dětem jsem rozdala do desek nových 8 slovíček k naučení pokynů – otoč se doleva – turn left, otoč se doprava – turn right, jdi rovně – go straight, napiš jméno – write the name, nakresli – draw, nalep papír – stick the paper, stříhej papír – cut the paper, vezmi tužku – take a pencil. Slovíčka máme rozstříhaná v deskách / moc chválím děti, které přinesly desky z 1. třídy/, ostatním jsem věnovala alespoň igel. košilku, do které si budeme vkládat další nová slovíčka. Začneme v tomto týdnu opakovat Unit 1 – Hello – What´s your name? my name is …How old are you? I am 8… a přidáme čísla do 20. V Alphabet Book máme také nová slovíčka – probrali jsme na str. 4 – 5 – ant, apple, bag, ball, car a cat – učíme se je vyslovovat, zapisovat tiskacími písmeny a postupně se tak učíme angl. abecedu. Doplníme str. 6 – 7. Budu zase hodnotit aktivitu v hodině a za každou lekcí už budeme psát testík na známky.