Všem dětem rozdám nový PS – prosím přinést 400,- Kč.

Hodinu pojmeme jako opakování učiva a doplnění stran 4 – 14 . Na druhé straně využijte možnost registrace na

https://mee2.macmillaneducation.com pod vaším kódem a můžete využívat i doma/ při procvičování,

poslechy, při nemoci,../

Fráze – How are you?. What´s your name? How old are you? a odpovídat.