Tak se naživo uvidíme v pondělí a zopakujeme 3. lekci – At school v PS str. 28 a 29 – I ´ve got….This is my pen….