Stále budeme procvičovat – This is my pencil case, I ´ve got a rubber,…….Are you sad? Yes, I am. No, I am not.

V PS si poslechneme a doplníme str. 27 a snad stihneme i hru na str. 28

Zatím mají všechny děti jedničky – někdo je více aktivní, má jich už třeba 7, někdo jen 2, ale známky na vysvědčení jsou jasné.