Děkuji všem rodičům za vybrané peníze, máte zaplaceny pracovní sešity do 1. a 2. ročníku. Samozřejmě budu dětem ještě kopírovat různé obrázky nebo slovíčka a na ně mají děti desky, do kterých už dostaly obrázky 3 anglicky mluvících zemí. Mohou si je doma vybarvit, přinést a příště si je ukážeme. Začali jsme úvodní lekci – Welcome a učili se první pokyny podle obrázků dole na str. 4 – 5. Příští týden to budeme opakovat a do desek si rozstříháme slovíčka ze str. 87.