Pokročíme v lekci 5. – My clothes – děti popíšou svůj dú 41/3 – My socks are blue,…

a přidáme v PS str. 42 – I´ve got a jumper. What colour is it? It´s red………………