Minule jsme opakovali otázky a odpovědi – Are you scared? Yes, I am. No, I am not. Děti dostaly za úkol v PS str. 21 cv 2 – nakreslit svůj obličej a umět říci I am scared.,…..

V pondělí začneme 3. lekci – At school – v PS str. 22 – 23 – nová slovíčka na školní pomůcky/ str. 90/, dětem dám kopii, prosím nastříhat doma a naučit.