Dokončíme 7.lekci – části těla, zahrajeme hru s kartičkami příšerek – hádej, kdo jsem – I´ve got 5 eyes, 10 legs, big nose,…

I am blue , v PS do str. 53