Budeme procvičovat nová slovíčka – části těla a fráze I´ve got two green eyes, one small nose, two long legs,… This is my head. These are my teeth.

PS str. 48 – 49